2012 m. spalio 13 d., šeštadienis

Donnos Dombach sveikinimas Jubiliejinės konferencijos progaBūkit pasveikintos mielos sesės Kristuje! Aš, Donna Dombach, gyvenau su vyru Džimu 3 metus Vilniuje ir 4 metus Panevėžyje. Lietuva ir jos žmonės visuomet liks mūsų širdyse. Patyrėme didelį džiaugsmą gyvendami ir dirbdami jūsų šalyje. Su dideliu džiaugsmu prisimenu daugelį jūsų ir nuostabias Moterų konferencijas. Aš dalyvavau nuo pradžių, pirmojoje konferencijoje ir stebėjau, kaip šie renginiai kasmet augo ir keitėsi iki mūsų su Džimu išvykimo 2006-aisiais.


· Aš prisimenu skanų maistą, gamtos grožį sanatorijose, poilsiavietėse, nuoširdų bendravimą, pakilėjantį šlovinimą.
· Prisimenu kaip gera buvo klausytis Dievo kai dalinomės jo žodžiu.
· Prisimenu skoningas salės dekoracijas ir gėles pagyvinusias savaitgalio atmosferą.
· Pamenu vėlyvus vakarus kuomet asmeniškai iš širdies į širdį dalinomės apie tai kaip Dievas veikia mūsų gyvenime.
· Prisimenu šiltus apsikabinimus ir mokymąsi geriau pažinti viena kitą.
· Prisimenu Šventąją Dvasią padėjusią atpažinti ir išpažinti nuodėmę ir džiaugsmą po atgailos.
· Prisimenu atokias vietas asmeniniams apmąstymams tyloje.
· Prisimenu padrąsinimą kurį jautėme iš Dievo ir viena iš kitos.
· Prisimenu meilės ir vienybės tikėjime ryšį, kurį jautėme būdamos kartu.
· Prisimenu 2004-aisiais buvau pranešėja konferencijoje ir dalinausi apie Dievo šlovę mūsų gyvenimuose. Vis dar turiu tą patį troškimą drąsinti krikščionių bendruomenę gyventi tyrume prieš Dievą. Jei mūsų širdys tyros, mūsų bendrystė su Dievu bus laisva, be trukdžių, tik tuomet mes patirsime Jo šlovingą veikimą mūsų gyvenime.

Šiuo metu aš vedu Šv. Rašto studijas gausiai moterų grupei apie Dievo ieškojimą ir Asmeninį atsinaujinimą. Atgyjama, atsinaujinama kai atstatomas teisingas Dievo tautos ir Viešpaties santykis.

Meldžiu, kad šį savaitgalį jūs ieškotumėte Viešpaties ir sutiktumėt Jį naujai. Telaimina Dievas kiekvieną jūsų kelionėje su Dangiškuoju Tėvu. Siunčiu jums savo meilę, brangios sesės Viešpatyje.

Donna Dombach

2012 m. spalio 8 d., pirmadienis

Praėjusią konferenciją prisiminus

Šiais metais pagrindinė konferencijos kalbėtoja buvo Teri McCarthy. Teri dirba VPU, dėsto lingvistiką. Gyvena tikėjime jau daugiau nei 20 metų.

Konferencijos programą pristatinėjo Vita Rulinskienė ir Jurgita Makaravičienė

Taip atrodė pagrindinė konferencijos salė. Mes labai džiaugiamės, kad  mūsų tarpe buvo ir kūdikių!
Dalyvių atsiliepimai po šių metų konferencijos


"Nuostabus laikas pabendravimui ir atitolimui nuo rūpesčių, kasdienybės, pasaulio. Nuostabi gamta, nakvynė, maistas, šiltas vedančiųjų bendravimas ir priėmimas. Labai patiko šokių užsiėmimas, norėtųsi dar daugiau praktinių užsiėmimų, kad grįžus namo būtų kuo pradžiuginti kitus ir pasipuošti namus."

"Pailsėjau. Po ilgo laiko turėjau galimybę pabūti pati su savimi, pabendrauti. Praturtinau savo patyrimą. Daug pažinau. Pamačiau kitokį - gyvą, jaunatvišką Dievo šlovinimą. Turėjau progos pabūti to dalis. Ačiū."

Kad jau švęsti, tai švęsti! Beveik 70 moterų turėjo galimybę šokti Dievui šlovės šokius

"Buvo gera būti. Jaučiau malonę ir ramybę. Patiko pagrindinė kalbėtoja. Netikėtai iki širdies gelmių palietė žydiškų šokių užsiėmimas. Liliana labai nuosekliai ir užtikrintai padėjo šokio pagalba kalbėtis su Dievu."2012 m. spalio 1 d., pirmadienis

Sveikinimas nuo Debby Bannon, 2005 metų konferencijos pagrindinės kalbėtojos


Dear Sisters,

I rejoice and celebrate with you as you participate in your 10th annual Women’s Conference. I’m thankful for the privilege I had in being a part of two of these conferences. I was given the challenge to speak with you about being pearls in jars of clay. And I know God is continuing that work in each of you refining you and making you  more beautiful as He conforms you to the image of His Son Jesus Christ. God has blessed you and led you and caused you to grow. I give thanks to the Lord for His great faithfulness and His unfailing love toward you.

I’m sure you’ve experienced many answers to prayer as you’ve grown as a part of Christ’s body. For some of you, family members and friends have come to know Jesus as you prayed for them. You’ve each known the joy of Christian fellowship with other sisters in Christ. Some of you have experienced the joy of finding a wonderful spouse and have been blessed with children in answer to many prayers. Others of you have experienced the Gentle Shepherd’s great comfort as you have lost a loved one but felt His enduring loving presence. You’ve seen Him mend broken relationships and give victory in areas of temptation. You’ve experienced His transforming power in your life and witnessed it in the lives of others. You’ve experienced or witnessed His healing power. You’ve seen Him protect and provide. You’ve found hope when it seemed impossible. But most of all you’ve seen Him never give up on you, never leave you, never forsake you and never stop loving you no matter what.

In Joshua 4 we read that when the Israelites crossed the Jordan river on dry ground because God stopped the river from flowing, the Lord instructed them to take 12 stones from the middle of the river and to set them up to be a memorial to the people of Israel forever. I’m sure all of you as you look back could have many memorial stones that testify to the Lord’s faithfulness over these past 10 years. Never forget! When times get rough- take up that shield of faith as you look back at that heap of stones! And give thanks to the Lord, for he is good; his love endures- not just for 10 years- but forever!!!
(Ps. 118)

Amen!!

God bless you!!!

With much love,
Debbie Bannon

Sveikinimas 10-ies metų proga nuo Ritos Rimkienės

Mielos moterys,


Norėčiau Jus visas pasveikinti su šiuo 10 metų Moterų konferencijos jubiliejum. Iš tiesų, nuostabu matyti Jūsų darbo vaisių ir kaip nepailsusios dirbot Dievo šlovei drąsindamos, augindamos, mylėdamos, skatindamos ir guosdamos viena kitą tikėjimu per beribę meilę mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui.

Džiaugiuosi, kad galiu prisidėti prie šios šventės būdama toli kūnu, bet dvasia šalia Jūsų. Norėčiau Jums palinkėti dvasinės stiprybės, kad augtumėte supratime ir nestokotumėte drąsos būti tokia, kokia Dievas Jus sukūrė - ta vienintele, nuostabia, mylinčia, pasiaukojančia, maloninga, romia ir tikėjimu švytinčia moterimi.

Linkiu, kad ši moterų konferencija pagautų Šventosios Dvasios pagreitį ir pritrauktų kuo daugiau vilties ir malonės ieškančių merginų ir moterų.

Linkiu kiekvienai iš jūsų nepailsti mylėti artimą taip, kaip Jus myli Viešpats; kad Jo meilė sklistų iš jūsų gyvenimo būdo ir ne tik iš gražiai parinktų žodžių.

Būkit visos palaimintos ir gražios Jums šventės!

Rita Rimkienė

2012 m. rugsėjo 3 d., pirmadienis

Preliminari konferencijos programa

Šeštadienis, rugsėjo 22d.

10 val. Registracija (Administracijos korpuso foje)
11 val. Konferencijos atidarymas (Konferencijų centras, didžioji salė, I aukštas)
11.30 val. Pagrindinė tema, kurios metu Dievo žodžiu dalinsis konferencijos kalbėtoja Terry McCarthy, JAV
13 val. Pietūs (Kavinė, Konferencijų centro II aukštas)
14.30 val. Kavos pertrauka (Konferencijų centras, I-o aukšto foje)
15 val. Laikas savęs ištyrimui, atgailai ir užtarimo maldai (Konferencijų centras, didžioji salė, I aukštas)
18 val. LKB Moterų konferencijos 10-ies metų prisiminimų vakaras (Konferencijų centras, didžioji salė, I aukštas)
19 val. Šventinė vakarienė (Kavinė, II aukšte)

Sekmadienis, rugsėjo 23d.

9 val. Pusryčiai
10:30 Šventinės pamaldos. Dievo Žodžiu dalinsis Terry McCarthy, JAV.
          Šlovinimas
          Liudijimai
          Dievo Žodžiu dalinsis Terry McCarthy, JAV
          Atminimo aukurų statymas
13 val. Pietūs
14 val. Konferencijos uždarymas (Konferencijos įvertinimas, bendra nuotrauka, padėkos ir kt.)

Kita svarbi informacija

Visos konferencijos dalyvės bus apgyvendintos triviečiuose kambariuose. Labai svarbu, kad jeigu jūs jau žinote su kuo norite gyventi kartu, iš anksto praneštumėte el.paštu vita.rulinskiene@gmail.com Viešbučio kambariai yra pilnai įrengti su visais patogumais (tualetu, dušu, šiltu vandeniu, rankšluosčiais, arbatinuku). Daugiau informacijos www.litorina-dubingiai.lt

Į konferenciją galima atvykti ir penktadienį (rugsėjo 21 d.) vakare. Papildoma kaina už papildomą nakvynę - 50Lt. Būtina ir apie tai pranešti anksčiau nurodytu el.paštu. Jeigu nuspręsite dalyvauti tik vieną dieną, konferencijos kaina išlieka tokia pati (iki rugsėjo 10d. - 150Lt, iki rugsėjo 18d. - 170Lt).

Šeštadienio vakarą mes ruošiame jums šventinę vakarienę! O kokia šventinė vakaro programa be šventinės aprangos? Todėl kviečiame moteris išnaudoti progą ir pasipuošti, kad galėtume džiaugtis, šokti ir sveikinti viena kitą. Juk Dievas iš tikrųjų mums padarė nuostabių dalykų!


2012 m. liepos 26 d., ketvirtadienis

Naujausia informacija apie 2012-ųjų Moterų konferenciją


Šiais metais kviečiame Jus į jubiliejinę, jau 10-ąją Moterų konferenciją. Trokštame kartu švęsti Dievo malonę, džiaugtis Jo meile ir ištikimybe, kurią patyrėme per praėjusį dešimtmetį. Norime dalytis liudijimais apie tai, kaip Dievo meilė apsireiškė per kasdienius stebuklus, pakeitusius mus, nulėmusius mūsų gyvenimo įvykius.

Remdamosi 118 psalme kviesime geriau suvokti Dievo meilę. Kaip ją įžvelgiame, kaip priimame savo kasdienybėje, išgyvendamos sunkumus ir išbandymus? Ar iš tiesų esame persmelktos tinkamo supratimo, kuris veikia mūsų savivertę ir elgseną?

Dievo Žodžiu konferencijoje dalysis didelę patirtį tikėjimo kelionėje ir tarnystėje turinti viešnia iš JAV – Terry McCarty. Terry ilgą laiką dirbo dėstytoja Kinijos, Rusijos, vėliau – Olandijos aukštosiose mokyklose, Nigerijoje ir Afganistane. Nuo 1996 m. dirba Tarptautiniame krikščioniškųjų studijų universitete (www.iics.com). Nuo 2010 m. kartu su vyru gyvena Lietuvoje, dirba Lietuvos edukologijos universitete. Pora turi du jau suaugusius vaikus ir tris vaikaičius.

Data: konferencija vyks 2012 m. rugsėjo 22–23 d.
Vieta: Seminarų ir konferencijų centras “Dubingiai”, Ginaičių km., Dubingiai, Molėtų r.

Registracija: užsiregistravusioms iš anksto – palankesnė kaina.
Konferencijos mokestis vienam asmeniui registruojantis
· iki rugsėjo 10 d – 150 lt
· rugsėjo 11–18 d. – 170 lt

Sumokėti galite pavedimu į žemiau nurodytą sąskaitą:
Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčia
Įmonės kodas: 9210063
Įmonės adresas: Subačiaus 6–30, Vilnius
Sąsk. Nr. LT76 7300 0100 7592 0976
Mokėjimo paskirtis: auka už konferencijos dalyvę(-es) (Vardas, pavardė)

Į kainą įskaičiuota dviejų dienų konferencijos programa, dviejų dienų maitinimas ir nakvynė puikiame viešbutyje.

Jeigu turite klausimų, galite skambinti Vitai Rulinskienei telefonu 8 676 34739. 

Organizatoriai: Konferenciją rengia Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčios moterys su kitomis LKB narėmis. Daugiau informacijos apie mus galite rasti internete:
www.lkb.lt
www.vlkb.lt
www.moterukonferencija.blogspot.comReklaminis plakatas spausdinimui